Proizvodi za svinje

Informacije o pojedinačnim proizvodima za svinje možete dobiti ovde.

Dodaci ishrani

Axtra XB ®

… prva enzimska kombinacija za svinje i svu živinu, uključujući i divljač

 Univerzalan i fleksibilan

 • Fleksibilno doziranje – varijabilna doza u zavisnosti od sastojaka/tipova hraniva za maksimalni dobitak
 • Registrovan u EU za korišćenje kod prasadi, u groveru i finišeru kod svinja, ćuraka, nosilja, pataka i manjih vrsta živine, npr. fazana, jarebica i sl.

Konzistentnost i pouzdanost

 • Ksilanaza i ß-glucanaza u kombinaciji za dejstvo protiv vlakana u obrocima od mešavine žitarica, rezultira poboljšanjem svarljivosti i povećanjem profitabilnosti
 • Dokazano u ogledima na konzistentno poboljšanje konverzije i dnevnog prirasta kod svih vrsta životinja

Praktičnost u aplikaciji

 • Lako korišćenje uz Phyzyme XP fitazu nudi dobre mogućnosti za dodatno smanjenje cene hrane
 • Dostupan kao tečni i kao granulisan proizvod
 • Granulisana forma proizvoda sa superiornu termostabilnost u hrani peletiranoj do 90©C(194F)
 • Tečni proizvod omogućava laku primenuposle peletiranja
 • Serija tečnih i suvih proizvoda radi lakše primene u industriji stočne hrane
 • Lak za umešavanje i bez prašine, radi precizne upotrebe u mešaonama

Zašto su sirova vlakna trošak u produktivnosti ishrane?

Nutritivna vrednost žitarica i drugih sirovina je pod negativnim uticajem sadržaja sopstvenih celuloznih vlakana. Osnovne komponente rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana uključuju arabinoksilane i ß-glukane, koji se nalaze u ćelijskim zidovima biljaka.

Negativni efekti rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana uključuju:

 • dejstvo kao fizička barijera za endogene enzime životinja, onemogućujući dostupnost korisnih hranljivih materija
 • povećanje viskoziteta crevnog sadržaja dovodi do:                                                                       1.smanjenja unosa hrane zbog smanjene pasaže crevnog sadržaja                                                2.smanjenja iskorišćavanja hranljivih materija jer sopstveni enzimi životinja nemaju lak pristup supstratu
 • ovo dovodi do gubitka vredne energije i proteina/aminokiselina jer životinja bespotrebno proizvodi više sopstvenih enzima koji na neadekvatan način dejstvuju na celulozna vlakna
 • vlažna stelja ili mekan/vodenast feces zbog štetnih izmena crevne flore

Loše svarena hrana smanjuje produktivnost životinja, povećava proizvodne troškove i smanjuje profitabilnost.

Kako može Axtra XB da pomogne?

Axtra XB je preparat endo-1, 4-ß-ksilanaze i endo-1, 3(4)-ß-glukanaze koji proizvodi Trichoderma reesei. Ksilanaza i ß-glukanaza u Axtri XB ciljaju antinutrijent arabinoksilan i ß-glukan nađen u celuloznim vlaknima žitarica i drugih sirovina. Preko ciljanja ovih slobodnih komponenata vlakana Axtra XB poboljšava varenje pomažući oslobađanje hranljivih materija smanjujući viskozitet crevnog sadržaja; smanjujući proizvodnju velike sekrecije u crevima (ovo uzrokuje endogene gubitke) i poboljšava kvalitet stelje i konzistenciju fecesa.

Axtra XB olakšava…

Sa sigurnošću Daniscovog naučno zasnovanog pristupa ishrani domaćih životinja, Axtra XB je svestran proizvod koji je lak za korišćenje. Axtra XB ima registraciju za mnogo vrsta životinja, fleksibilnost u doziranju i izvanrednu efikasnost u odnosu na razne sirovine.

Axtra XB daje konzistentno ekonomsko poboljšanje u produktivnosti u odnosu na širok opseg vrsta životinja i vrsta receptura, dodajući vrednost hrani i proizvodnji životinja.

Kako najbolje koristiti Axtru XB

Axtra XB je dizajnirana i detaljno testirana za korišćenje kod svinja i živine hranjenih smešom različitih žitarica, npr. pšenica, ječam, raž, tritikale , ovas, kukuruz i biljni proteinski izvori.

 
Vrsta Fleksibilna aplikacija
Brojleri 0.05 – 0.2 kg/t
Ćurke 0.05 – 0.2 kg/t
Nosilje 0.05 – 0.2 kg/t
Ostala živina 0.05 – 0.2 kg/t
Prasad 0.05 – 0.2 kg/t
Grover finišer za svinje 0.05 – 0.2 kg/t

Veće uštede su moguće kombinujući Axtra XB sa Phyzymom XP – fitazom za maksimalno otpuštanje hranljivih materija. Axtra XB ima svoju matricu za maksimalizovanje uštede u proizvodnji hrane, koja je dostupna po zahtevu.

Axtra ® PHY 10000 TPT

Axtra® PHY 10000 TPT je premijum fitaza specifično razvijena za povećanje svarljivosti fitinskog fosfora, kalcijuma, energije i aminokiselina u živinarskoj i svinjskoj proizvodnji.

Aditivi:

Za poboljšanje svarljivosti:
Garantovana minimalna aktivnost

6-Phytase (EC 3.1.3.26) (4a24) 10 000 FTU

Ciljne životinje

Za upotrebu hrani za monogastrične životinje.

Doziranje

250 – 2000 FTU / kg gotove hrane (0,025 – 0,2 kg / t gotove hrane)
Za upotrebu u gotovoj hrani. Uključivanjem bilo direktno ili preko premiksa.

Sastav

Sušeni proizvod fermentacije Trichoderma reesei na nosaču
Nosač: kalcijum karbonat.

 Karakteristike

Axtra® PHY 10000 TPT2 se isporučuje kao fino granulisan proizvod prljavo bele ili svetlo braonkaste boje.
Enzimi se proizvode u skladu sa preporukama FAO / VHO JEFCA i FCC. U finalnom proizvodu nema živih mikroorganizama. Nijedan od sastojaka nije životinjskog porekla

Stabilnost obrade

Čuvati u suvim uslovima. Aktivnost enzima ostane stabilna najmanje 15 meseci kada se čuva u originalnom pakovanju na <20 ° C i tokom 6 meseci kada je uključen u premiksu vitamina / minerala i skladišten na <20 ° C.

 

 Veličina pakovanja:

Axtra® PHY 10000 TPT  je dostupan u vrećama od 25 kg sa unutrašnjom vrećom od polietilena i vrećama od 1000 kg.

BioPlus ® YC

…za zdravlje i proizvodne rezultate

BioPlus YC™ je probiotik u kome su aktivni sastojci u jednako sprejno osušenoj smeši sporoformnih bakterijskih sojeva Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750.
Ova dva mikroorganizma rastu prirodno na tlu i u soji.
Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis su bakterije koje se, nakon unošenja, raspoređuju u gastro-intestinalnom traktu gde proizvode enzime koji razlažu skrob – amilaze, enzime koji razlažu proteine – proteaze i enzime koji razlažu masti – lipaze. Ovi enzimi pomažu varenje komponenata hrane u manje molekularne supstance koje su lako iskoristive za životinje.
Ovi mikroorganizmi su kompetitivna flora sa E.coli i Clostridia sojevima, te uspešno vrše supresiju istih.

Mikroorganizmi koji proizvode enzime:

 • smanjuju broj gram-pozitivnih i gram-negativnih patogenih mikroba u digestivnom traktu
 • obezbeđuju bolji rast
 • poboljšavaju konverziju hrane
 • bolja svarljivost proteina, skroba i masti
 • manja smrtnost
 • homogena legla i jata
 • bolji prirast mladih kategorija
 • poboljšanje proizvodnih rezultata čak i u lošim uslovima gajenja
 • pogodan za peletiranje

2 soja = dupla sigurnost.

Zdravlje

 • promocija i stabilizacija pozitivnih i poželjnih bakterija ( mlečnokiselinske bakterije )
 • pomaže metabolizam boljim korišćenjem hranljivih sastojaka
 • stabilizacija crevne flore i prevencija dijaree preko supresije E.coli i Clostridia sojeva

Poređenje BioPlus®YC i BioPlus®2B

BioPlus®YC  znači bržu i intenzivniju prolifikaciju u crevima

Na početku tankog creva želudačna kiselina se neutrališe u prisustvu žučnih soli. Pod ovim okolnostima još više mikroorganizama sa ovim BioPlusY®C može da germinira.

Ogledi germinacije BioPlus®YC in vitro u poređenju sa BioPlus®2B pri izlaganju najvećim fiziološkim uslovima koncentracije žučnih soli:

1 sat od ikubacije odgovara germinaciji u dvanaestopalačnom crevu i 20 sati germinacije u debelom crevu.

Ranija germinacija omogućava veću količinu BioPlus®YC  u crevima.

→ Aktivnije ćelije Bacilusa na početku creva

        → Veća efikasnost

 • Široka podrška željenoj mikroflori
 • Poboljšana sposobnost sprečavanja patogena

                          → Stabilna i zdrava creva

BioPlus®YC znači poboljšanu aktivnust enzima.

Veća aktivnost enzima dovodi do bolje svarljivosti hranljivih materija.

Proizvodne osobine

 • široko polje aktivnosti dva komlementarna sporulentna Bacilus-a i kompetitivnost sa Clostridia i E.Coli – sprečavanje ‘sudden death sindrom’ kod krmača i vertikalnih infekcija na prasad
 • specijalno selektovani sojevi sintetišu enzime ( proteaze, lipaze, amilaze )
 • poboljšana konverzija hrane i povećan dnevni prirast kod:
  1. prasadi prosečna konverzija -4.5% a dnevni prirast 9%
  2. krmače mortalitet pre odbijanja -22% a masa na odbijanju +5%
  3. ćuraka prosečna konverzija -2% a dnevni prirast 3%
  4. brojlera prosečna konverzija -4,5% a dnevni prirast 2,3% a smanjenje smrtnosti -22%
  5. Telad prosečna konverzija hrane -2% a dnevni prirast +5%

Činjenice:

 • Stabilizacija crevne flore
 • Proizvodnja enzima
 • Preživljavanje u procesu peletiranja i ekspandiranja
 • Kompatibilan sa antibioticima i drugim dodacima hrani

Prednosti:

 • Poboljšano zdravstveno stanje
 • Dosledno bolji dnevni prirast i konverzija hrane
 • Smanjuje digestivna oboljenja
BioKey ® / EcoTrace ®

EcoTrace®

Helatni mikroelent, glicinat, hidrat omogućuje:

 • Bolju resorpciju i veću biodostupnost

 • Veća stabilnost helata prevenira formiranje nerastvorljivih kompleksa

 • Bez antagonizma

 • Olakšan metabolizam

 • Ušteda komponenata

Primena:

Glicinati-Helatu su registrovani u EU od 2006 u skladu sa Community Register of Feed Additives (Regulation (EC) No. 1831/2003) i omogućavaju interesantnu alternativu aminokiselinskim helatima. Stabilni helati se sastoje od najmanje aminokiseline, glicina, i metalnog jona. Ovo prevenira formiranje nerastvorljivih kompleksa u digestivnom traktu i povećava resorpciju i biodostupnost mikroelemenata. Dugogodišnje iskustvo koje Biochem ima u proizvodnji i primeni helata je prenešeno na razvoj  EcoTrace® formulacija. Samo na taj način je mogao da rezultira visok sadržaj mikroelemenata sa velikom efikasnošću.

Zbog inovativnog procesa proizvodnje EcoTrace® ima skoro perfektna svojstva (videti sliku):

 • Bez proizvodnje prašine
 • Granuliran
 • Nehigroskopan
 • Velika rastvorljivost
 • Homogena veličina čestica

Slika 1: Glicin-Helat:

Hemijski,  EcoTrace® je čiste molekulatne strukture koja se značajno odražava na kvalitet kojim se razlikuje od sličnih proizvoda.

Slika 2: Veličina čestica kod EcoTrace® glicinatnih helata

U odnosu na veličinu čestica EcoTrace® glicinatni helati se nalaze među česticama srednje veličine (videti sliku2 ). S jedne strane je na taj način onemogućeno formiranje prašine. a sa druge strane je ujednačena distribucija u hrani i garantovana.

Tabela 3: Sadržaj metala u EcoTrace® glicinatnim helatima

EcoTrace® je rezultat stručnog razvojnog rada.
Proizvod je kombinacija brojnih prednosti za upotrebu:
Visoka dostupnost za životinje
Jasno definisana i proverljiva struktura
Transparentnost u proizvodnji radi više poverenja
Dugogodišnje iskustvo Biochema sa helatima
Idealne fizičke osobine

BioTox ®

BioTox®  adsorbent mikotoksina

Poslednjih godina, kontaminacija biljnih kultura mikoroksinima je postala ozbiljno pitanje koje se tiče industrije stočne hrane. Ukoliko je istina da je prevencija bolja od lečenja podjednako je tačno da nepovoljne vremenske prilike ne omogućavaju da prevencija uvek bude efikasna. Mnogo toksina različite strukture i hemijskog sastava mogu često da budu nađeni u kontaminiranim sirovinama. U svrhu postizanja kompletne dekontaminacije, mešavina adsorbentnih agenasa je jasno indikovana. BioTox® je jedna takva mešavina. Svaki agens uspešno suzbija efekte specifičnog mikotoksina. Proizvod “hvata” toksične supstance svojom adsorbentnom matricom, koja stvara jake elektrostatične veze koje preveniraju razdvajanje ovakvog kompleksa. Sem posedovanja visokog afiniteta prema mikotoksinima, komponente koje čine BioTox® ne prouzrokuju de-apsorpciju, čak ni u uslovima visoke kiselosti (pH 2, na primer).
Ovo je osnovna osobina proizvoda, pošto je kiselost neizbežna u digestivnom traktu. Laboratorijski testovi, eksperimenti uživo i upotreba u različitim situacijama su pokazali efikasnost BioTox®-a u prevenciji i smanjenju problema izazvanih mikotoksinima.

Zbog toga se preporučuje da se BioTox® koristi u prisustvu:

 • Vidljivo plesnive hrane ili sirovine, naročito u periodima kad je kontaminacija u punom zamahu
 • Mikotoksin-kontaminirane hrane ili sirovina, u cilju redukcije negativnih efekata na zdravlje životinja
 • Problema unosa hrane.

Kao indikacije nam mogu poslužiti smanjen unos hrane, povraćanje, prestanak rasta, redukcija u proizvodnji mleka i jaja, opadanje fertiliteta, krvarenje i slabljenje imunog sistema.

Korišćenje BioTox® se preporučuje:

 • Kod mogućih nepovoljnih uslova u okruženju (sadržaj vode, temperatura, nivoi kiseonika i ugljendioksida, buđ, toksične materije,mikrobiološka interakcija, insekti, slabokvalitento hranivo) koji nepovoljno utiču na proces skladištenja, a pogoduju razvoju mikotoksina.
 • Kada zastupljenost mikotoksina utiče na gubitke u smislu nižeg prinosa žitarica i smanjenja kvaliteta hrane, smanjenja nutritivnih vrednosti, na uslove gajenja i manji reproduktivni status životinja.
 • BioTox® absorbent, po svom sastavu, nema nikakvih štetnih dejstava na životinje ili ljude. Stoga, nikakve posebne mere opreza nisu potrebne pri upotrebi ovog proizvoda.
 • BioTox® ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje životinja čak i prilikom upotrebe sa jako kontaminiranim proizvodima;
 • Zbog svoje efikasnosti; nezavisni istraživački centri su dokazali efikasnost
 • BioTox® u suzbijanju sledećih mikotoksina: Fumonisin B1, Zearalenone, Vomitoxin, Aflotoxins, Ochratoxin i drugih.
BioAcid ® Ultra

Puferizovana mešavina mravlje, propionske i mlečne kiseline na nosaču

 • Snižavanje pH vrednosti u hrani ( smanjenje puferskog kapaciteta )

 • Poboljšanje higijenskih svojstava stočne hrane

 • Sinergetski efekti sa probioticima  ( npr. BioPlus YC )

 • Poboljšanje svarljivosti

Način delovanja:

BioAcid Ultra je poluprotektirana mešavina kiselina za primenu u stočnoj hrani za smanjenje pH vrednosti u digestivnom traktu. Pare kiselina se konstantno oslobađaju i podjednako distribuiraju kroz stočnu hranu. Postiže se visoka konzervacija, koja štiti stočnu hranu od kvarenja.

Organske kiseline kao što su mravlja, propionska i mlečna su slabe kiseline, što znači da u kiseloj pH one se samo delimično razlažu na naelektrisane organske anjone i protone. Njihove pKa vrednosti odgovaraju pH vrednosti pri kojoj su 50% njih disocirane u vodenoj sredini. Za masne kiseline kratkog i srednjeg lanca pKa vrednosti su u rasponu od 3 do 5. U rastvoru niske pH vrednosti većine molekula kiselina biće nedisosovani. Dakle oni nemaju naelektrisanje. To im omogućava da prođu kroz lipidne membrane bakterijskih ćelija. Kada jednom uđu u bakterijsku citoplazmu, visoka proporcija molekula kiselina će disosovati u skoro neutralnoj pH sredini. Protoni i anjoni organskih kiselina su oslobođeni. To sprečava reprodukciju gram negativnih bakterija, dok gram pozitivne bakterije poput laktobacila nisu ugrožene primenom BioAcid Ultra. Kada se koriste u vodi za piće kiseline smanjuju pH vrednost, ograničavaju rast nepoželjne mikroflore i poboljšavaju enzimatsku razgradnju sastojaka hrane.

Posebno mlade životinje proizvode neadekvatne količine želudačne kiseline, što često dovodi do nedovoljne acidifikacije hrane. Dakle rizik od infekcije patogenim klicama se povećava. Pored efekta na stabilizaciju eubioze, primena BioAcid Ultra takođe pokazuje pozitivne efekte na performanse u odgoju. Niža pH vrednost podržava aktivnost proteaza u pozitivnom smislu, otuda je ukupna iskorišćenost proteina povećana.

Efekti BioAcid Ultra:

 • smanjenje rasta nepoželjne mikroflore
 • smanjenje ulaska nepoželjne mikroflore iz nižih delova creva u želudac (što je važno za tek odlučenu prasad)
 • smanjenje bakterijske razgradnje hranljivih materija
 • smanjenje količine proizvoda bakterijskog metabolizma koji imaju negativan uticaj na zdravlje životinja
 • poboljšanje svarljivosti proteina putem aktiviranja pepsinogena u pepsin
 • crevna disocijacija oslobađa H+ jone koji služe kao pH barijera protiv patogena
 • kolonizacija vila
 • veći efekat smanjenja želudačne pH

Prednosti BioAcid Ultra

 • BioAcid Ultra je “siguran”
 • Značajno smanjuje problem prašine i tako doprinosi boljem radnom okruženju u skladištima
 • Puferski i granulisan, stoga manje isparljiv i korozivan, i tiime lakši za korišćenje

Sastav:

Mlečna kiselina (E 270), mravlja kiselina (E 236), amonijum – formijat (E 295), propionska kiselina (E 280) i amonijum – propionat (E 284) na nosaču (vermikulit).

Doziranje:

1,0 – 5,0 kg/toni stočne hrane

( U zavisnosti od sastava i kvaliteta stočne hrane )

Bredol 683 ®

Bredol je emulgator koji se koristi u industriji stočne hrane radi:

1. Lakšeg mešanja vode i ulja. Ovo omogućava bolje, bezbednije, ravnomernije i dugotrajnije vlaženje hrane.

2. Lakšeg mešanja svih poznatih tečnosti koje se koriste u industriji stočne hrane (aminokiseline, tečni zakišeljivači, ulja, voda, melasa i slično)

3. Lakšeg i bržeg peletiranja i uštede električne energije tokom procesa peletiranja. Radni vek matrice produžava za oko 10%.

4. Radi manjeg penušanja mlečnih zamenica tokom procesa pripreme za napajanje.

 

Bredol 683® se dozira od 0,4-0,5 kg/T gotove hrane.

Hepatron ® 75%

PRAKTIČNA PRIMENA BETAINA-HCL

 • Poboljšana konverzija hrane i performanse rasta
 • Zamena za holin hlorid
 • Smanjeni troškovi ishrane

Šta je Hepatron 75%?

Funkcionalna komponenta Hepatrona 75% je Betain-HCL.

Betain ili trimetilglicin je metilovan derivat glicina; bipolarni molekul sa tri metil grupe (CH3).

Funkcija: Donor metil grupe

Metil grupe Betaina se oslobađaju i na taj način Hepatron 75% postaje donor metil grupe. Donacija metil grupama ja važna za pravilnu funkciju jetre, ćelijsku deobu i reakcije detoksifikacije. Takođe ima ulogu u proizvodnji karnitina i zaštiti bubrega.

Preporučeno doziranje za uštedu Holin Hlorida

 • Kao donor metil grupe, Betain je efikasniji od Holin Hlorida.
 • Upotrebom Hepatrona 75% dodavanje Holin Hlorida postaje nepotrebno ukoliko sastojci hrane sadrže dovoljno endogenog Holina za zadovoljenje potreba životinja.
 • Individualne doze Hepatrona 75% mogu da se kalkulišu u zavisnosti od upotrebljene recepture.

Posebne prednosti Hepatron 75%

 • Efikasno smanjenje troškova izostavljanjem Holin Hlorida
 • Poboljšano prihvatanje zbog odsustva Holin Hlorida
 • Unapređenje kvaliteta proizvoda očuvanjem dragocenih aditiva (npr. vitamina)

Preporuke za doziranje:

Živina za tov:               310gt gotove smeše

Koke nosilje:                 80g/t gotove smeše

Telad:                          180g/t gotove smeše

Suprasne krmače:        120g/t gotove smeše

Krmače u laktaciji:       300g/t gotove smeše

Prasad:                       300g/t gotove smeše

Svinje za tov:         90-120g/t gotove smeše

Stabilnost

24 meseca od datuma proizvodnje, kada je skladišteno u neotvorenom originalnom pakovanju na hladnom i suvom.

Hepatron ® 95%

Šta je Hepatron 95%?

Hepatron 95% je napravljen od čistog Betaina. Betain ili trimetilglicin je metilovan derivat glicina, bipolarni molekul sa tri metil grupe (CH3). Vrši funkciju kao donor metil grupe, ali pored toga nudi veoma efikasne fiziološke pogodnosti svojim osmoregulativnim efektima.

Funkcija 1: Donor metil grupe

Metil grupe Betaina se mogu ukloniti i na taj način Hepatron 95% može biti donor metil grupe. Donacija metil grupama je važna za pravilnu funkciju jetre, ćelijsku deobu i reakcije detoksikacije. takođe ima ulogu u proizvodnji karnitina i zaštiti bubrega.

 • Kao donor metil grupe, Betain je efikasniji od Holin Hlorida
 • Upotrebom Hepatron 95%, dodavanje Holin Hlorida postaje nepotrebno ukoliko sastojci hrane sadrže dovoljno endogenog Holina za zadovoljenje potreba životinja.
 • Individualne doze Hepatron 95% mogu da se kalkulišu u zavisnosti od upotrebljene recepture.

Funkcija 2: Osmoregulacija

Betain se akumulira u ćelijama, stabilizuje balans vode i štiti crevne ćelije od dehidratacije!

Podrška stabilnosti i funkciji creva

 • Zdrava crevna sluzokoža
 • Optimalni unos hranljivih materija
 • Podržava efekte kokcidiostatika
 • Suvlja prostirka

Pozitivan uticaj na trup

 • Povećanje grudnog mesa i manji sadržaj trbušnih masti
 • Smanjeni klanični gubici

Manji zahtevi za energijom za održavanje metabolizma ćelija

 • Više energije se može koristiti za dodatnu proizvodnju

Preporuka za doziranje:

Funkcija metilacije:

100 – 250 g Hepatron 95% / t gotove smeše

Osmotska funkcija:

>1 000 g Hepatron 95% / t gotove smeše

Phyzyme ®

Fitaza enzimski sistem za hranu za živinu i svinje

Fitaza enzim napravljen specijalno radi povećanja dostupnosti fosfora iz biljnih izvora.

Phyzyme XP se koristi da bi oslobodio fosfor iz fitata, omogućivši smanjenje nivoa fosfora koji se dodaju hranivu, ne promenivši pritom produktivnost životinje.

Ekonomska korist

 • Prilika za smanjenje troškova pravljenja hrane, pošto se nivo dodatnog fosfora smanjuje, bez gubitka u produktivnosti životinja
 • Smanjenje izlučivanja fosfora preko 30%, uz očuvanje životne sredine

Komplementarne usluge

Phyzyme XP se isporučuje uz veliku podršku u vidu usluga radi zadovoljenja klijenata i njegovog većeg profita..

Apsolutno pouzdan

 • Istražen i razvijen od strane univerziteta i istraživackih instituta širom sveta
 • Potpuno testiran u tržišnim uslovima
 • Podržan od strane brojnih istraživanja

 

Primena

Fitaza enzim za životinjsku hranu je napravljen specifično radi poboljšanja dostupnosti fosfora iz biljnih izvora.

Doziranje

Granularni Hrana za nosilje: 0.06kg po toni (0.006%) gotove hrane uključuje se direktno ili preko premiksa
Phyzyme XP 5000G Hrana za brojlere, svinje i curke: 0.1kg po toni (0.01%) gotove hrane, uključuje se direktno ili preko premiksa
Tečni Phyzyme XP 5000L Hrana za nosilje: 0.06kg po toni (0.006%) gotove hrane. Aplikovati posle peletiranja
Hrana za brojlere, svinje i curke: 0.1kg po toni (0.01%) gotove hrane. Aplikovati nakoj peletiranja

Preporuke za korišcenje

Radi smanjenja troškova spravljanja hrane uz minimum održavanja produktivnosti životinja:

Fosfor* – omogucava smanjenje ukupnog nivo fosfora u hrani od 0.138% kod brojlera i 0.115% kod ćuraka, svinja i nosilja

Kalcijum – omogućava smanjenje nivoa klacijuma u hrani od 0.12%

*bazirano na dikalcijum-fosfatu

Komplementarne usluge

 

Stručna rešenja Obezbeđivanje stručnog saveta o izboru najboljeg sistema za tečno doziranje, u odnosu na proces mešanja hrane i specifikacije klijenata.
Enzim u hrani – laboratorijska analiza Određuje nivo Phyzyme XP dodatog hrani. Ovo pomaže kod obezbeđenja optimalnog nivoa Phyzyme XP koji se primenjuje u hrani radi maksimalnih ekonomskih rezultata.
Pig Start ®

Kompletna smeša za prasad.

Sastav:

Pšenica, kukuruz (lomljeni), pšenica (lomljena), ječam prizvodi i nus-proizvodi iz pekarske i mlinarske industrije, sojino zrno termički obrađeno, koncetrovani protein iz soje, surutka u prahu, ulje uljane repice, dekstroza, mono-kalcijum fosfat, natrijum hlorid, kalcijum karbonat.

Preporuka za hranjenje:

Prasad do nedelju dana pred odbijanje.

Zabranjeno je istovremeno koristiti vitamin D2.

PigStart Premium ®

Gotova smeša za prasad…..

Sastav:

Pšenica (lomljena), kukuruz (lomljen), surutka u prahu, koncentrat sojinog proteina, termički obrađeno sojino zrno, proizvodi i nus-proizvodi pekarske i mlinske industrije, nus-proizvodi mlekarske industrije, dekstroza, monokalcijum fosfat, ulje od uljane repice, natrijum hlorid.

Preporuka za hranjenje:

Prasad do nedelju dana pred odbijanje.

Simultano korišćenje vitamina D2 je zabranjeno.

TechnoMos ®

TechnoMos® je prebiotik i imunostimulans baziran na oligomananima i β-glukanu extrahovanim direktno iz ćelijskog zida pivskog kvasca (Saccharomyces cerevisiae).

TechnoMos® sadrži visok sadržaj veoma efikasnih

 • β-Glukana i
 • Mannanoligosaccharid-a.

Koji je način delovanja TechnoMos®?

β-(1,3) Glukana
… su poznati kao imunomodulatori sa stimulišućim efektom na nespecifični imuni sistem. β-Glucane podržava odbranu organizma aktivirajući makrofage što provocira povećanje proizvodnje imunoglobulina. Naročito za tek rođene i mlađe životinje su ovi efekti životno značajni. Međutim, i sve druge životinje imaju koristi od ovih efekata tokom stresnih perioda (npr. infekcije, preomene hrane, premeštaji, vakcinacije).

Mananoligosaharidi (MOS)
… su ne svarljivi karbohidrati koji imaju pozitivan regulatorni efekat na crevnu mikrofloru. U digestivnom traktu MOS dolazi u kontakt sa specifičnom crevnom mikroflorom – kako onom poželjnom tako i onom patogenom, kao što su E. coli, salmonella, clostridia. Obično ovi patogeni organizmi se vezuju za crevni zid i ometaju zdravstveno stanje životinja kolonizujući crevni sadržaj.
Zbog specifičnog afiniteta, MOS je sposoban da se vezuje za receptore patogena. NA ovaj način se izbegava vezivanje patogena na crevni zid.. Ovaj kompleks (patogen-MOS) koji nastaje, izbacuje se preko izmeta. Borbom sa patogenima, poželjna crevna flora (Bifidobacteria, Lactobacillus species) se podržava. Normalna crevna flora je preduslov ta maksimalno iskorišćavanje hranljivih materija.
Sinergetska aktivnost Oligomannana i β-(1-3 ) Glukana daje rezultate kao što je prikazano:

  Doziranje na tonu gotove hrane:

prasad
tovne svinje i krmače
telad
nosilje
ćurke i brojleri
zečevi

1,0-2,0 kg
0,5-1,0 kg
1,0-2,0 kg
0,5-1,0 kg
0,5-1,0 kg
1,0-2,0 kg

 

Dijetetski dodaci

BioVit E/Se Liquid ®

Sinergizam za zaštitu od oksidativnog stresa

 • Prevencija neravnoteže i nedostataka

 • Zaštita oštećenja ćelijske membrane od peroksida

 • Smanjenje oksidativnog stresa

Način delovanja:

Vitamin E i selen deluju sinergički na sprečavanju oštećenja ćelijskih membrana od peroksida:

 • Vitamin E, kao antioksidativna supstanca, sprečava stvaranje peroksida
 • Selen je neophodan za aktivnost enzima glutation peroksidaze (GSH-Px) koji redukuje otrovne perokside u bezopasne supstance

Primena:

Primena BioVit E/Selen liquid® se preporučuje:

 • u slučaju niskog prirodnog sadržaja u osnovnom obroku,
 • u slučaju povećanih potreba (visoka produktivnost, stres)
 • za mlade životinje kao podrška razvoju imunog sistema,
 • kod prašenja (zbog koristi majci i podmlatku),
 • u slučaju očiglednih znakova nedostataka.

Aditivi:

Vitamin E ( α-Tokoferolacetat )

Selen ( Natrijum selenit)

Doziranje:

0.5 – 1.0 litar na 1000 litara vode za piće

Osnovni sadržaj selena u obroku mora biti uzet u obzir. Maksimalan sadržaj selena od 0.5 ppm u kompletnom obroku ne sme biti premašen.

Bimulac® Pre

Utiče na smanjenje ranih problema sa prolivima prasadi i pojačava lokalni imunitet.

 

 • Suzbija pojavu patogena koji izaziva dijareju

 • Poboljšava vitalnost životinje

 • Smanjuje smrtnost prasadi

 Sastav

Kombinacija aktivnih sastojaka u Bimulac®Pre sastoji se iz imunoglobulina, modifikovanog ćelijskog zida kvasca i dva soja Bacillus-a. Podržava lokalni imunitet creva od drugog dana života, vezajući patogene i stabilizujući crevnu floru istovremeno.

Bimulac®Pre je testiran od strane veterinara na preko 500 000 prasadi. Ustanovljeno je jasno smanjenje problema prvog proliva kod prasadi koja postaje energičnija i produktivnija.

 

 

 Doziranje 

0.5 g po prasetu na dan, od drugog dana života, drenčovanjem ili putem mlečne zamenice.

Pakovanje

Konzerva od 0,5kg; vreće od 1kg i od 5kg.

 

Fertility Pack ® Sow

Mineralni dodatak hrani za krmače radi poboljšanja plodnosti

DIJETETSKI DODATAK U ISHRANI KRMAČA

Prašak koji se sastoji od više sastojaka:

TechnoMos® koji podržava imunološke funkcije i eliminiše bakterijske i druge toksine iz digestivnog trakta,
Vitamini i visokodostupni mikroelementi radi zadovoljenja potreba u fertilitetu i visokoj produktivnosti mleka kod krmača u kasnoj fazi graviditeta i tokom laktacije

Efekti dodavanja hrani za krmače:

 • Veći broj prasadi po krmači godišnje i vitalnija prasad, što se postiže intenzivnijim estrusom i većim procentom koncepcije,
 • Povećanje vitalnosti krmača što dovodi do dužeg perioda eksploatacije
 • Kod nerastova povećanje količine i pokretljivosti semena
 • Fertility Pack® sow sadrži iskljucivo prirodne sastojke bez sintetskih komponenata

Način delovanja:

 • Efekat stabilizacije zdravlja preko
  1. – Stimulacije imunološkog odgovora creva
  2. – Supresije štetnih mikroorganizama iz creva
  3. – Podrške pozitivnoj mikroflori creva
 • Smanjenje mortaliteta prasadi pre odbijanja od sise
  1. – Bolje iskorišćavanje esencijalnih mikroelemenata kod krmača i kod prasadi
  2. – Vitaliije krmače što dovodi do produkcije kvalitetnijeg mleka
  3. – Depresija patogenih mikroorganizama koja smanjuje rizik od infekcija
 • Visokobiodostupni BioKey® obezbeđuju veće iskorišćenje mikroelemenata koji su bitni za fertilitet

Dodaci:

Koncentrat sojinog proteina, stočno brašno, TechnoMos®, Gvožde iz aminokiselinskog BioKey® helata, Bakar iz aminokiselinskog BioKey® helata, Mangan iz aminokiselinskog BioKey® helata, Cink iz aminokiselinskog BioKey® helata, Selen iz BioKey® helata, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Nikotinska kiselina, Kalcijum-Pantotenat.

Doziranje:

2 kg na tonu gotove hrane ili 10g/krmači (nerastu)/dan u periodu od 7 dana pred prašenje do odbijanja prasadi od sise. Kod nerastova je primena svakodnevna u toku cele eksploatacije.

LiquiVit ® 20

Tečni koncentrovani multivitamin

Primena :

Ako životinje imaju problem sa stresom, bolešcu, posle vakcinacije ili lečenja i tokom promene u ishrani, koristiti LiquiVit, jer se preporučuje za očuvanje visoke produktivnosti.

Sastav:

 • Vitamin A
 • Vitamin D3
 • Vitamin E
 • Vitamin K3
 • Vitamin B1
 • Vitamin B2
 • Vitamin B6
 • Vitamin B12
 • Folna kiselina
 • Nikotinamid
 • Kalcium-Pantotenat
 • Vitamin C
 • Natrium hidro karbonat
 • Antioksidanti, emulgatori, voda

Kada se koristi LiquiVit :

Upotreba LiquiVit 20 se preporučuje za održavanje visoke produktivnosti. Pored toga treba ga dati kao esencijalni vitaminski dodatak, kroz pijaću vodu, u vreme stresa ili bolesti, posle vakcinacija ili lečenja, kao i kod promena u recepturi obroka.

Upotreba:

 • 1.000 jednodnevnih pilića – 100 ml
 • 1.000 pilica – 150 ml
 • 1.000 nosilja – 250 ml
 • 1.000 brojlera – 250 ml
 • 1.000 curaka – 250 ml
 • 10 prasadi – 20 ml
 • 1 tovna svinja – 10 ml
 • 1 tele – 10 ml
 • ili 1L na 1.000 litara pijaće vode
LiquiVit ® Strong SL

Tečni multivitaminski koncentrat

 • Prevencija nedostatku vitamina

 • Održava visoku produktivnost naročito kod mladih životinja

Primena:

LiquiVit ® Strong se preporučuje za održavanje visoke produktivnosti.

Rastvara se u pijaćoj vodi kao dopuna za esencijalne vitamine u periodu stresa ili bolesti, posle vakcinacije ili lečenja i kod promena u recepturi.

Prevencija problema sa kožom, generalne slabosti, slabljenja imunog odgovora i depresije rasta.

Sastav:

Vitamin A

Vitamin D3

Vitamin E

 Doziranje:

Rastvoriti LiquiVit ® Strong u pijaćoj vodi.

Živina, svinje i zečevi:

dva puta mesečno po 3 dana

1 ml/litar pijaće vode

Goveda, mlečne krave i telad:

dva puta mesečno po 3 dana

2-4 ml/dnevno razblaženo u 25 do 50 litara pijaće vode

Jagnjad i jarad:

dva puta mesečno po 3 dana

1 ml/ dnevno u 3 litra pijaće vode

Ovce i ovnovi:

dva puta mesečno po 3 dana

2-3 ml/dnevno u 5 litara pijaće vode

LiquiVit ® Strong

Namenjen da vaše životinje dovede do visokih performansi.

 • Povećava plodnost
 • Podrška imunom sistemu
 • Podrška tokom perioda povećanih zahteva

Način delovanja

LiquiVit® Strong sadrži esencijalne vitamine A, D3, i E u visoko kvalitetnoj emulgovanoj formi. Vitamin A štiti i regenriše kožu, podstiče plodnost poboljšanjem ovulacije i aktivira polne hormone. Vitamin D3 pomaže u regulisanju metabolizma kalcijuma i fosfora, što dovodi do pozitivnih efekata kao što su optimizovana struktura kostiju. Vitamin E ima antioksidativno dejstvo i pomaže da se izbegne mišićna degeneracija. Osim toga poznato je da vitamini sadržani u LiquiVit® Strongu povećavaju otpornost od zaraznih bolesti, i na taj način podržavaju imuni sistem.

Preporučuje se za održavanje visokih proizvodnih rezultata životinja.

Doziranje

 • 50ml na 1000l vode za piće
LiquiPhos ® Strong

Tečni fosfor i rastvor mikroelemenata za sve vrste životinja

Primena :

LiquiPhos®Strong je tečni makroelement i rastvor fosfora koji se koristi da prevenira probleme nastale manjkom kalcijuma i fosfora i pomaže da se izbegne negativni metabolički balans.

Sastav:

 • Fosfor
 • Kalcium
 • Magnesium
 • Gvožde
 • Bakar
 • Mangan
 • Cink

Kada koristiti LiquiPhos®Strong:

Koristi se na rodjenju, odlučivanju, za vreme rasta i perioda intenzivnog prirasta.

Pomaže da se izbegne negativni metabolički balans koji se iskazuje kao manjak mineralnih sastojaka.

Preporuke za korišćenje:

 • Živina i zečevi:
  5 dana mesečno
  1 ml na litar pijaće vode
 • Goveda i mlečne krave: 
  5 dana mesečno
  25 do 50 ml/dan, rastvoreno u 25 do 50 litara pijaće vode (0.5 do 1 ml na litar)
 • Ovce i ovnovi: 
  5 do 10 dana,
  2.5 ml/dan, rastvoreno u 1 litara pijaće vode
 • Jagnjad i jarad: 
  5 dana,
  2.5 ml/dan, rastvoreno u 1 litar pijaće vode
Piglet Protector ®

Pasta za oralnu primenu kod novorođene prasadi, radi boljeg i snažnijeg starta – ZALUČITE VIŠE PRASADI PO LEGLU


DIJETETSKI DODATAK U ISHRANI PRASADI

Pasta koja sadrži više sastojaka:

Koncentrovani kolostrum sadrži imunoglobuline koji pojačavaju pasivni imunitet,
Trigliceridi srednjeg lanca, koji obezbeđuju dostupnu energiju i preveniraju hipoglikemiju,
Probiotici koji uspostavljaju izbalansiranu i poželjnu mikrofloru,
Vitamini i visokodostupni mikroelementi radi podrške imunoloških funkcija i podrške aktivnom imunitetu.

Dodaci:

Mešavina Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Lactobacillus rhamnosus, Enteroccocus faecium, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin B12, Vitamin E, Cink, iz BioKey® helata, Bakar, iz BioKey® helata, Mangan, iz BioKey® helata, Selen, iz BioKey® (iz natrijum selenita)

Doziranje:

2 ml po prasetu, odmah nakon prašenja, čim bude moguce. Slabije vitalna prasad ili cela legla treba tretirati dvaput u razmaku od 6 sati.

Instrukcije za primenu:

za oralnu primenu nakon prašenja uz primenu Biochem dozatora

Rescue Kit ®

Dodatak hrani ili vodi za živinu i svinje nakon vakcinacije i medikacije

DIJETETSKI DODATAK U ISHRANI SVINJA I ŽIVINE

Prašak koji se dodaje u vodu ili u hranu za svinje i živinu:

 • Rescue Kit® se koristi odmah nakon vakcinacije i medikacije
 • Rescue Kit® obnavlja crevnu floru poremećenu veterinarskim tretmanima i ubrzava regeneraciju crevnog zida
 • Rescue Kit® pomaže održavanje osnovnih crevnih funkcija tokom rizičnih i neoptimalnih uslova proizvodnje
 • Održava produktivnost u periodima malapsorpcije
 • Smanjuje lečenja, mortalitet i morbiditet životinja

Način delovanja:

 • Probiotska komponenta stabilizuje crevnu floru i prevenira dijareu
 • Supresivno deluje na štetnu mikrofloru
 • Podržava poželjne bakterije, npr. lactobacillus
 • Pojačava crevnu mukozu i ubrzava njen oporavak nakon disbakterioza i malapsorpcije
 • Održava osmotski balans ćelija mukoze creva što dovodi do bolje retencije vode, bolje resorpcije hranljivih materija, smanjuje dehidrataciju i vodnjikavost izmeta
 • Pojačava imuni odgovor zbog visoko dostupnog cinka koji pomaže regeneraciju celija mukoze

Osobine proizvoda:

Rescue Kit® sadrži neophodne komponente koje ubrzavaju rekonvalescenciju nakon lečenja ili vakcinacije. Rescue Kit®     prevenira reinfekcije i nespecifične enteritise i podržava imuni odgovor tokom stresnih perioda i malapsorpcije koja je recimo uzrokovana lečenjem. Rescue Kit® sadrži isključivo prirodne proizvode bez ikakvih sintetskih komponenata.

Doziranje:

U hrani: 2kg/T gotove smeše u predstarteru i starteru kod prasadi ili tokom 5-10 dana nakon antibiotskog tretmana
U vodi: 1kg/1000L vode 10 dana tokom odbijanja od sise prasadi, tokom stresa, za održavanja mikrobnog balansa i nakon antibiotskih tretmana kod živine i svinja.

Napomena:

Ne koristiti zajedno sa antibioticima. U tim slucajevima koristiti vodotopivi Bio Zink®. Cevi očistiti pre upotrebe i svaki treći dan tokom upotrebe.

Stress Pack ®

VODOTOPIVI DODATAK HRANI RADI SMANJENJA STRESA KOD SVIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA

Applikacija:

stres prouzrokuje ozbiljne finansijske gubitke u stočarskoj proizvodnji tako što smanjuje proizvodne rezultate i povećava morbiditet i mortalitet.
Stress Pack je razvijen radi pokrivanja uticaja sindroma stresa tako što će se uptrebiti različiti načini postupanja i poboljšanje stanja stresiranih životinja.
Stress Pack pojačava imunitet, podržava kapacitet vezivanja vode u crevima i ima uticaj na neuromuskularni prenos impulsa i nervozu tokom stresnih situacija.

Živina:

 • Lošiji klimatski uslovi-temperaturni stres
 • Premeštaj, pražnjenje objekta
 • Stres usled vakcinacije i transporta
 • Promena hrane

Svinje:

 • Lošiji klimatski uslovi-temperaturni stres
 • Premeštaj, pražnjenje objekta
 • Griženje repova i kanibalizam
 • Transport i promena hrane

Koristiti Stress Pack dva dana pre klanja radi smanjenja ekscitacije životinja
tokom tovarenja, transporta i istovarivanja u klanici, što ima za posledicu
poboljšanje kvaliteta polutki.

Aditivi:

 • Vitamin C
 • L-Tryptophane
 • Betafin
 • Magnezijum iz Magnezijum sulfata (BioKey®)

Doziranje:

 • 1 – 1.5 kg / 1000 l vode
 • period aplikacije: 5 – 10 dana
VerSal Liquid ®

Mešavina organskih kiselina za poboljšanje higijene vode za svinje i živinu.

 

 • Poboljšava higijenu vode

 • Smanjuje formiranje biofilma u sistemu za napajanje

 • Smanjuje rast nepoželjne mikroflore

 • Smanjuje bekterijsko razlaganje hranljivih materija

 • Poboljšava svarljivost proteina

 Način delovanja:

Kiseline koje se nalaze u Versal Liquidu imaju dva načina delovanja:

 1. Jedan deo kiseline disocira lako. Tako se pH vrednost u hrani, vodi i crevnom traktu brzo smanjuje. Zbog ovako kisele sredine razvoj štetnih bakterija je otežan.
 2. Drugi nedisosovan deo organskih kiselina difuzijom ulazi u ćelije gram negativnih bakterija. Kiselina disocira unutar ćelije čime je reprodukcija bakterija inhibirana. Poželjna mikroflora, kao što su laktobacili, nije ugrožena aplikacijom Versal Liquid-a.

Mlade životinje obično ne proizvode adekvatne količine kiselina koje bi zaustavile prodor nepoželjne mikroflore iz nižih partija creva u želudac. Versal Liquid poboljšava acidifikaciju, stabilizuje eubiozu u crevnom traktu i ima efekte na uzgojne performanse.

Niske vrednosti pH su neophodne za aktivaciju želudačne proteaze – pepsina. Tako niska pH vrednost povećava svarljivost proteina.

 Aditivi:

Mravlja kiselina ( E 236 )

Propionska kiselina ( E 280 )

Mlečna kiselina ( E 270 )

Limunska kiselina ( E 330 )

Sirćetna kiselina ( E 260 )

 Doziranje u pijaćoj vodi:

0.5 – 2.0 kg/1000 kg ( za ciljnu pH od 4.5 )

Doziranje zavisi od kvaliteta vode.

Kontaktirajte nas ovde: