Proizvodi za živinu

Informacije o pojedinačnim proizvodima za živinu možete dobiti ovde.

Dodaci ishrani

Avizyme ®

Kompleks enzima za kukuruz-soja / sirak-soja obroke za živinu uz maksimalno učešće pšenice.

Ekonomske prednosti korišćenja:

 • Povećnje prirasta
 • Povećanje proizvodnje jaja
 • Povećanje efikasnosti hrane
 • Smanjivanje raznolikosti sastojaka hrane, koja ima za rezultat veću uniformnost jedinki
 • Mogućnosti smanjenja troškova ishrane, uz održavanje iste produktivnosti jedinki
 • Poboljšanje kvaliteta legla
 • Smanjenje količine izmeta i izlučivanja azota
 • Poboljšava čistoću ljuske jajeta
 • Poboljšava boju žumanceta

Konzistentna pouzdanost:

 • Istraživan i razvijen na univerzitetima i naučnim institutima širom sveta
 • Potpuno isprobano u tržišnim uslovima
 • Potvrđeno od strane više od 130 istraživanja i proba na tržištu

Preporuke za korišćenje:

Avizyme može da se primeni u hrani na jedan od ova dva načina:
– Za poboljšanje produktivnosti ptica, dodati Avizyme na gotovu hranu
– Za smanjenje troškova u proizvodnji hrane, a radi zadržavanja produktivnosti ptica, preformulisati sastav hrane smanjujući nutritivnu gustinu hrane.

Skladištenje:

Skladištiti na suvom. Aktivnost enzima je stabilna najmanje 15 meseci u originalnom pakovanju na temperaturama <20°C i najmanje 4 meseca kada je ukljuèen u vitaminsko-mineralni premiks i uskladišten na temperaturi ispod 20°C (<68°F)

Doziranje:

 • Za nosilje i roditeljska jata: 0.15 kg/toni (0.015%) gotove hrane, ili direktno ili preko premiksa.
 • Za ostale kategorije živine: 0.2 kg/toni (0.02%) gotove hrane, ili direktno ili preko premiksa.

Stabilnost u proizvodnji:

Enzimi su nanešeni na specijalno pripremljen nosač pomoću patentiranog procesa, koji obezbeđuje stabilnost tokom peletiranja.
Radi optimalne bioefikasnosti ne prelaziti temperaturu kondicioniranja i peletiranja od 85°C (185°F).
Opasna materija. Izaziva senzibilizaciju prilikom inhalacije. Ne udisati prašinu.

Axtra XB ®

… prva enzimska kombinacija za svinje i svu živinu, uključujući i divljač

Univerzalan i fleksibilan

 • Fleksibilno doziranje – varijabilna doza u zavisnosti od sastojaka/tipova hraniva za maksimalni dobitak
 • Registrovan u EU za korišćenje kod prasadi, u groveru i finišeru kod svinja, ćuraka, nosilja, pataka i manjih vrsta živine, npr. fazana, jarebica i sl.

Konzistentnost i pouzdanost

 • Ksilanaza i ß-glucanaza u kombinaciji za dejstvo protiv vlakana u obrocima od mešavine žitarica, rezultira poboljšanjem svarljivosti i povećanjem profitabilnosti
 • Dokazano u ogledima na konzistentno poboljšanje konverzije i dnevnog prirasta kod svih vrsta životinja

Praktičnost u aplikaciji

 • Lako korišćenje uz Phyzyme XP fitazu nudi dobre mogućnosti za dodatno smanjenje cene hrane
 • Dostupan kao tečni i kao granulisan proizvod
 • Granulisana forma proizvoda sa superiornu termostabilnost u hrani peletiranoj do 90©C(194F)
 • Tečni proizvod omogućava laku primenuposle peletiranja
 • Serija tečnih i suvih proizvoda radi lakše primene u industriji stočne hrane
 • Lak za umešavanje i bez prašine, radi precizne upotrebe u mešaonama

Zašto su sirova vlakna trošak u produktivnosti ishrane?

Nutritivna vrednost žitarica i drugih sirovina je pod negativnim uticajem sadržaja sopstvenih celuloznih vlakana. Osnovne komponente rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana uključuju arabinoksilane i ß-glukane, koji se nalaze u ćelijskim zidovima biljaka.

Negativni efekti rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana uključuju:

 • dejstvo kao fizička barijera za endogene enzime životinja, onemogućujući dostupnost korisnih hranljivih materija
 • povećanje viskoziteta crevnog sadržaja dovodi do:                                                                       1.smanjenja unosa hrane zbog smanjene pasaže crevnog sadržaja                                                2.smanjenja iskorišćavanja hranljivih materija jer sopstveni enzimi životinja nemaju lak pristup supstratu
 • ovo dovodi do gubitka vredne energije i proteina/aminokiselina jer životinja bespotrebno proizvodi više sopstvenih enzima koji na neadekvatan način dejstvuju na celulozna vlakna
 • vlažna stelja ili mekan/vodenast feces zbog štetnih izmena crevne flore

Loše svarena hrana smanjuje produktivnost životinja, povećava proizvodne troškove i smanjuje profitabilnost.

 Kako može Axtra XB da pomogne?

Axtra XB je preparat endo-1, 4-ß-ksilanaze i endo-1, 3(4)-ß-glukanaze koji proizvodi Trichoderma reesei. Ksilanaza i ß-glukanaza u Axtri XB ciljaju antinutrijent arabinoksilan i ß-glukan nađen u celuloznim vlaknima žitarica i drugih sirovina. Preko ciljanja ovih slobodnih komponenata vlakana Axtra XB poboljšava varenje pomažući oslobađanje hranljivih materija smanjujući viskozitet crevnog sadržaja; smanjujući proizvodnju velike sekrecije u crevima (ovo uzrokuje endogene gubitke) i poboljšava kvalitet stelje i konzistenciju fecesa.

Axtra XB olakšava…

Sa sigurnošću Daniscovog naučno zasnovanog pristupa ishrani domaćih životinja, Axtra XB je svestran proizvod koji je lak za korišćenje. Axtra XB ima registraciju za mnogo vrsta životinja, fleksibilnost u doziranju i izvanrednu efikasnost u odnosu na razne sirovine.

Axtra XB daje konzistentno ekonomsko poboljšanje u produktivnosti u odnosu na širok opseg vrsta životinja i vrsta receptura, dodajući vrednost hrani i proizvodnji životinja.

 Kako najbolje koristiti Axtru XB

Axtra XB je dizajnirana i detaljno testirana za korišćenje kod svinja i živine hranjenih smešom različitih žitarica, npr. pšenica, ječam, raž, tritikale , ovas, kukuruz i biljni proteinski izvori.

 
Vrsta Fleksibilna aplikacija
Brojleri 0.05 – 0.2 kg/t
Ćurke 0.05 – 0.2 kg/t
Nosilje 0.05 – 0.2 kg/t
Ostala živina 0.05 – 0.2 kg/t
Prasad 0.05 – 0.2 kg/t
Grover finišer za svinje 0.05 – 0.2 kg/t

Veće uštede su moguće kombinujući Axtra XB sa Phyzymom XP – fitazom za maksimalno otpuštanje hranljivih materija. Axtra XB ima svoju matricu za maksimalizovanje uštede u proizvodnji hrane, koja je dostupna po zahtevu.

Axtra ® PHY 10000 TPT

Axtra® PHY 10000 TPT je premijum fitaza specifično razvijena za povećanje svarljivosti fitinskog fosfora, kalcijuma, energije i aminokiselina u živinarskoj i svinjskoj proizvodnji.

Aditivi:

Za poboljšanje svarljivosti:
Garantovana minimalna aktivnost

6-Phytase (EC 3.1.3.26) (4a24) 10 000 FTU

Ciljne životinje

Za upotrebu hrani za monogastrične životinje.

Doziranje

250 – 2000 FTU / kg gotove hrane (0,025 – 0,2 kg / t gotove hrane)
Za upotrebu u gotovoj hrani. Uključivanjem bilo direktno ili preko premiksa.

Sastav

Sušeni proizvod fermentacije Trichoderma reesei na nosaču
Nosač: kalcijum karbonat.

 Karakteristike

Axtra® PHY 10000 TPT2 se isporučuje kao fino granulisan proizvod prljavo bele ili svetlo braonkaste boje.
Enzimi se proizvode u skladu sa preporukama FAO / VHO JEFCA i FCC. U finalnom proizvodu nema živih mikroorganizama. Nijedan od sastojaka nije životinjskog porekla

Stabilnost obrade

Čuvati u suvim uslovima. Aktivnost enzima ostane stabilna najmanje 15 meseci kada se čuva u originalnom pakovanju na <20 ° C i tokom 6 meseci kada je uključen u premiksu vitamina / minerala i skladišten na <20 ° C.

 

 Veličina pakovanja:

Axtra® PHY 10000 TPT  je dostupan u vrećama od 25 kg sa unutrašnjom vrećom od polietilena i vrećama od 1000 kg.

BioPlus ® YC

…za zdravlje i proizvodne rezultate

BioPlus YC™ je probiotik u kome su aktivni sastojci u jednako sprejno osušenoj smeši sporoformnih bakterijskih sojeva Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750.
Ova dva mikroorganizma rastu prirodno na tlu i u soji.
Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis su bakterije koje se, nakon unošenja, raspoređuju u gastro-intestinalnom traktu gde proizvode enzime koji razlažu skrob – amilaze, enzime koji razlažu proteine – proteaze i enzime koji razlažu masti – lipaze. Ovi enzimi pomažu varenje komponenata hrane u manje molekularne supstance koje su lako iskoristive za životinje.
Ovi mikroorganizmi su kompetitivna flora sa E.coli i Clostridia sojevima, te uspešno vrše supresiju istih.

Mikroorganizmi koji proizvode enzime:

 • smanjuju broj gram-pozitivnih i gram-negativnih patogenih mikroba u digestivnom traktu
 • obezbeđuju bolji rast
 • poboljšavaju konverziju hrane
 • bolja svarljivost proteina, skroba i masti
 • manja smrtnost
 • homogena legla i jata
 • bolji prirast mladih kategorija
 • poboljšanje proizvodnih rezultata čak i u lošim uslovima gajenja
 • pogodan za peletiranje

2 soja = dupla sigurnost.

Zdravlje

 • promocija i stabilizacija pozitivnih i poželjnih bakterija ( mlečnokiselinske bakterije )
 • pomaže metabolizam boljim korišćenjem hranljivih sastojaka
 • stabilizacija crevne flore i prevencija dijaree preko supresije E.coli i Clostridia sojeva

Poređenje BioPlus®YC i BioPlus®2B

BioPlus®YC  znači bržu i intenzivniju prolifikaciju u crevima

Na početku tankog creva želudačna kiselina se neutrališe u prisustvu žučnih soli. Pod ovim okolnostima još više mikroorganizama sa ovim BioPlusY®C može da germinira.

Ogledi germinacije BioPlus®YC in vitro u poređenju sa BioPlus®2B pri izlaganju najvećim fiziološkim uslovima koncentracije žučnih soli:

1 sat od ikubacije odgovara germinaciji u dvanaestopalačnom crevu i 20 sati germinacije u debelom crevu.

Ranija germinacija omogućava veću količinu BioPlus®YC  u crevima.

→ Aktivnije ćelije Bacilusa na početku creva

        → Veća efikasnost

 • Široka podrška željenoj mikroflori
 • Poboljšana sposobnost sprečavanja patogena

                          → Stabilna i zdrava creva

BioPlus®YC znači poboljšanu aktivnust enzima.

Veća aktivnost enzima dovodi do bolje svarljivosti hranljivih materija.

Proizvodne osobine

 • široko polje aktivnosti dva komlementarna sporulentna Bacilus-a i kompetitivnost sa Clostridia i E.Coli – sprečavanje ‘sudden death sindrom’ kod krmača i vertikalnih infekcija na prasad
 • specijalno selektovani sojevi sintetišu enzime ( proteaze, lipaze, amilaze )
 • poboljšana konverzija hrane i povećan dnevni prirast kod:
  1. prasadi prosečna konverzija -4.5% a dnevni prirast 9%
  2. krmače mortalitet pre odbijanja -22% a masa na odbijanju +5%
  3. ćuraka prosečna konverzija -2% a dnevni prirast 3%
  4. brojlera prosečna konverzija -4,5% a dnevni prirast 2,3% a smanjenje smrtnosti -22%
  5. Telad prosečna konverzija hrane -2% a dnevni prirast +5%

Činjenice:

 • Stabilizacija crevne flore
 • Proizvodnja enzima
 • Preživljavanje u procesu peletiranja i ekspandiranja
 • Kompatibilan sa antibioticima i drugim dodacima hrani

Prednosti:

 • Poboljšano zdravstveno stanje
 • Dosledno bolji dnevni prirast i konverzija hrane
 • Smanjuje digestivna oboljenja
BioKey ® / EcoTrace ®

EcoTrace®

Helatni mikroelent, glicinat, hidrat omogućuje:

 • Bolju resorpciju i veću biodostupnost

 • Veća stabilnost helata prevenira formiranje nerastvorljivih kompleksa

 • Bez antagonizma

 • Olakšan metabolizam

 • Ušteda komponenata

 Primena:

Glicinati-Helatu su registrovani u EU od 2006 u skladu sa Community Register of Feed Additives (Regulation (EC) No. 1831/2003) i omogućavaju interesantnu alternativu aminokiselinskim helatima. Stabilni helati se sastoje od najmanje aminokiseline, glicina, i metalnog jona. Ovo prevenira formiranje nerastvorljivih kompleksa u digestivnom traktu i povećava resorpciju i biodostupnost mikroelemenata. Dugogodišnje iskustvo koje Biochem ima u proizvodnji i primeni helata je prenešeno na razvoj  EcoTrace® formulacija. Samo na taj način je mogao da rezultira visok sadržaj mikroelemenata sa velikom efikasnošću.

Zbog inovativnog procesa proizvodnje EcoTrace® ima skoro perfektna svojstva (videti sliku):

 • Bez proizvodnje prašine
 • Granuliran
 • Nehigroskopan
 • Velika rastvorljivost
 • Homogena veličina čestica

Slika 1: Glicin-Helat:

Hemijski,  EcoTrace® je čiste molekulatne strukture koja se značajno odražava na kvalitet kojim se razlikuje od sličnih proizvoda.

Slika 2: Veličina čestica kod EcoTrace® glicinatnih helata

U odnosu na veličinu čestica EcoTrace® glicinatni helati se nalaze među česticama srednje veličine (videti sliku2 ). S jedne strane je na taj način onemogućeno formiranje prašine. a sa druge strane je ujednačena distribucija u hrani i garantovana.

 Tabela 3: Sadržaj metala u EcoTrace® glicinatnim helatima

EcoTrace® je rezultat stručnog razvojnog rada.

Proizvod je kombinacija brojnih prednosti za upotrebu:

 • Visoka dostupnost za životinje
 • Jasno definisana i proverljiva struktura
 • Transparentnost u proizvodnji radi više poverenja
 • Dugogodišnje iskustvo Biochema sa helatima
 • Idealne fizičke osobine
BioTox ®

BioTox®  adsorbent mikotoksina

Poslednjih godina, kontaminacija biljnih kultura mikoroksinima je postala ozbiljno pitanje koje se tiče industrije stočne hrane. Ukoliko je istina da je prevencija bolja od lečenja podjednako je tačno da nepovoljne vremenske prilike ne omogućavaju da prevencija uvek bude efikasna. Mnogo toksina različite strukture i hemijskog sastava mogu često da budu nađeni u kontaminiranim sirovinama. U svrhu postizanja kompletne dekontaminacije, mešavina adsorbentnih agenasa je jasno indikovana. BioTox® je jedna takva mešavina. Svaki agens uspešno suzbija efekte specifičnog mikotoksina. Proizvod “hvata” toksične supstance svojom adsorbentnom matricom, koja stvara jake elektrostatične veze koje preveniraju razdvajanje ovakvog kompleksa. Sem posedovanja visokog afiniteta prema mikotoksinima, komponente koje čine BioTox® ne prouzrokuju de-apsorpciju, čak ni u uslovima visoke kiselosti (pH 2, na primer).
Ovo je osnovna osobina proizvoda, pošto je kiselost neizbežna u digestivnom traktu. Laboratorijski testovi, eksperimenti uživo i upotreba u različitim situacijama su pokazali efikasnost BioTox®-a u prevenciji i smanjenju problema izazvanih mikotoksinima.

Zbog toga se preporučuje da se BioTox® koristi u prisustvu:

 • Vidljivo plesnive hrane ili sirovine, naročito u periodima kad je kontaminacija u punom zamahu
 • Mikotoksin-kontaminirane hrane ili sirovina, u cilju redukcije negativnih efekata na zdravlje životinja
 • Problema unosa hrane.

Kao indikacije nam mogu poslužiti smanjen unos hrane, povraćanje, prestanak rasta, redukcija u proizvodnji mleka i jaja, opadanje fertiliteta, krvarenje i slabljenje imunog sistema.

Korišćenje BioTox® se preporučuje:

 • Kod mogućih nepovoljnih uslova u okruženju (sadržaj vode, temperatura, nivoi kiseonika i ugljendioksida, buđ, toksične materije,mikrobiološka interakcija, insekti, slabokvalitento hranivo) koji nepovoljno utiču na proces skladištenja, a pogoduju razvoju mikotoksina.
 • Kada zastupljenost mikotoksina utiče na gubitke u smislu nižeg prinosa žitarica i smanjenja kvaliteta hrane, smanjenja nutritivnih vrednosti, na uslove gajenja i manji reproduktivni status životinja.
 • BioTox® absorbent, po svom sastavu, nema nikakvih štetnih dejstava na životinje ili ljude. Stoga, nikakve posebne mere opreza nisu potrebne pri upotrebi ovog proizvoda.
 • BioTox® ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje životinja čak i prilikom upotrebe sa jako kontaminiranim proizvodima;
 • Zbog svoje efikasnosti; nezavisni istraživački centri su dokazali efikasnost
 • BioTox® u suzbijanju sledećih mikotoksina: Fumonisin B1, Zearalenone, Vomitoxin, Aflotoxins, Ochratoxin i drugih.
BioAcid ® Ultra

Puferizovana mešavina mravlje, propionske i mlečne kiseline na nosaču

 • Snižavanje pH vrednosti u hrani ( smanjenje puferskog kapaciteta )

 • Poboljšanje higijenskih svojstava stočne hrane

 • Sinergetski efekti sa probioticima  ( npr. BioPlus YC )

 • Poboljšanje svarljivosti

Način delovanja:

BioAcid Ultra je poluprotektirana mešavina kiselina za primenu u stočnoj hrani za smanjenje pH vrednosti u digestivnom traktu. Pare kiselina se konstantno oslobađaju i podjednako distribuiraju kroz stočnu hranu. Postiže se visoka konzervacija, koja štiti stočnu hranu od kvarenja.

Organske kiseline kao što su mravlja, propionska i mlečna su slabe kiseline, što znači da u kiseloj pH one se samo delimično razlažu na naelektrisane organske anjone i protone. Njihove pKa vrednosti odgovaraju pH vrednosti pri kojoj su 50% njih disocirane u vodenoj sredini. Za masne kiseline kratkog i srednjeg lanca pKa vrednosti su u rasponu od 3 do 5. U rastvoru niske pH vrednosti većine molekula kiselina biće nedisosovani. Dakle oni nemaju naelektrisanje. To im omogućava da prođu kroz lipidne membrane bakterijskih ćelija. Kada jednom uđu u bakterijsku citoplazmu, visoka proporcija molekula kiselina će disosovati u skoro neutralnoj pH sredini. Protoni i anjoni organskih kiselina su oslobođeni. To sprečava reprodukciju gram negativnih bakterija, dok gram pozitivne bakterije poput laktobacila nisu ugrožene primenom BioAcid Ultra. Kada se koriste u vodi za piće kiseline smanjuju pH vrednost, ograničavaju rast nepoželjne mikroflore i poboljšavaju enzimatsku razgradnju sastojaka hrane.

Posebno mlade životinje proizvode neadekvatne količine želudačne kiseline, što često dovodi do nedovoljne acidifikacije hrane. Dakle rizik od infekcije patogenim klicama se povećava. Pored efekta na stabilizaciju eubioze, primena BioAcid Ultra takođe pokazuje pozitivne efekte na performanse u odgoju. Niža pH vrednost podržava aktivnost proteaza u pozitivnom smislu, otuda je ukupna iskorišćenost proteina povećana.

Efekti BioAcid Ultra:

 • smanjenje rasta nepoželjne mikroflore
 • smanjenje ulaska nepoželjne mikroflore iz nižih delova creva u želudac (što je važno za tek odlučenu prasad)
 • smanjenje bakterijske razgradnje hranljivih materija
 • smanjenje količine proizvoda bakterijskog metabolizma koji imaju negativan uticaj na zdravlje životinja
 • poboljšanje svarljivosti proteina putem aktiviranja pepsinogena u pepsin
 • crevna disocijacija oslobađa H+ jone koji služe kao pH barijera protiv patogena
 • kolonizacija vila
 • veći efekat smanjenja želudačne pH

Prednosti BioAcid Ultra:

 • BioAcid Ultra je “siguran”
 • Značajno smanjuje problem prašine i tako doprinosi boljem radnom okruženju u skladištima
 • Puferski i granulisan, stoga manje isparljiv i korozivan, i tiime lakši za korišćenje

Sastav:

Mlečna kiselina (E 270), mravlja kiselina (E 236), amonijum – formijat (E 295), propionska kiselina (E 280) i amonijum – propionat (E 284) na nosaču (vermikulit).

Doziranje:

1,0 – 5,0 kg/toni stočne hrane

( U zavisnosti od sastava i kvaliteta stočne hrane )

Bredol 683 ®

Bredol je emulgator koji se koristi u industriji stočne hrane radi:

1. Lakšeg mešanja vode i ulja. Ovo omogućava bolje, bezbednije, ravnomernije i dugotrajnije vlaženje hrane.

2. Lakšeg mešanja svih poznatih tečnosti koje se koriste u industriji stočne hrane (aminokiseline, tečni zakišeljivači, ulja, voda, melasa i slično)

3. Lakšeg i bržeg peletiranja i uštede električne energije tokom procesa peletiranja. Radni vek matrice produžava za oko 10%.

4. Radi manjeg penušanja mlečnih zamenica tokom procesa pripreme za napajanje.

Bredol 683® se dozira od 0,4-0,5 kg/T gotove hrane.

GalliPro®Tect 200

Aditivi/g:

Bacillus licheniformis        min. 8,0 x 109 CFU / g

Preporučena doza:

Hemijski sastav:

Bacillus licheniformis sprejno osušen koncentrat spora  3.0%

Diatomejska zemlja                                                          1.0%

Kalcijum karbonat                                                            96.0%

Bezbedonosne preporuke:

Obezbediti adekvatnu ventilaciju/aeraciju i sprečiti stvaranje prašine. Koristiti zaštitne naočare, opremu za disanje i rukavice. U slučaju bilo kakvog kontakta sa očima i kožom isprati sa dosta vode.

Stabilnost i skladištenje:

24 meseca od datuma proizvodnje kada se skladišti u originalnom pakovanju na hladnom (<37°C) i suvom mestu.

Rok trajanja:

24  meseca od datuma proizvodnje

Hepatron ® 75%

PRAKTIČNA PRIMENA BETAINA-HCL

 • Poboljšana konverzija hrane i performanse rasta
 • Zamena za holin hlorid
 • Smanjeni troškovi ishrane

Šta je Hepatron 75%?

Funkcionalna komponenta Hepatrona 75% je Betain-HCL.

Betain ili trimetilglicin je metilovan derivat glicina; bipolarni molekul sa tri metil grupe (CH3).

Funkcija: Donor metil grupe

Metil grupe Betaina se oslobađaju i na taj način Hepatron 75% postaje donor metil grupe. Donacija metil grupama ja važna za pravilnu funkciju jetre, ćelijsku deobu i reakcije detoksifikacije. Takođe ima ulogu u proizvodnji karnitina i zaštiti bubrega.

Preporučeno doziranje za uštedu Holin Hlorida

 • Kao donor metil grupe, Betain je efikasniji od Holin Hlorida.
 • Upotrebom Hepatrona 75% dodavanje Holin Hlorida postaje nepotrebno ukoliko sastojci hrane sadrže dovoljno endogenog Holina za zadovoljenje potreba životinja.
 • Individualne doze Hepatrona 75% mogu da se kalkulišu u zavisnosti od upotrebljene recepture.

Posebne prednosti Hepatron 75%

 • Efikasno smanjenje troškova izostavljanjem Holin Hlorida
 • Poboljšano prihvatanje zbog odsustva Holin Hlorida
 • Unapređenje kvaliteta proizvoda očuvanjem dragocenih aditiva (npr. vitamina)

Preporuke za doziranje:

Živina za tov:               310gt gotove smeše

Koke nosilje:                 80g/t gotove smeše

Telad:                          180g/t gotove smeše

Suprasne krmače:        120g/t gotove smeše

Krmače u laktaciji:       300g/t gotove smeše

Prasad:                       300g/t gotove smeše

Svinje za tov:         90-120g/t gotove smeše

Stabilnost

24 meseca od datuma proizvodnje, kada je skladišteno u neotvorenom originalnom pakovanju na hladnom i suvom.

Hepatron ® 95%

Šta je Hepatron 95%?

Hepatron 95% je napravljen od čistog Betaina. Betain ili trimetilglicin je metilovan derivat glicina, bipolarni molekul sa tri metil grupe (CH3). Vrši funkciju kao donor metil grupe, ali pored toga nudi veoma efikasne fiziološke pogodnosti svojim osmoregulativnim efektima.

Funkcija 1: Donor metil grupe

Metil grupe Betaina se mogu ukloniti i na taj način Hepatron 95% može biti donor metil grupe. Donacija metil grupama je važna za pravilnu funkciju jetre, ćelijsku deobu i reakcije detoksikacije. takođe ima ulogu u proizvodnji karnitina i zaštiti bubrega.

 • Kao donor metil grupe, Betain je efikasniji od Holin Hlorida
 • Upotrebom Hepatron 95%, dodavanje Holin Hlorida postaje nepotrebno ukoliko sastojci hrane sadrže dovoljno endogenog Holina za zadovoljenje potreba životinja.
 • Individualne doze Hepatron 95% mogu da se kalkulišu u zavisnosti od upotrebljene recepture.

Funkcija 2: Osmoregulacija

Betain se akumulira u ćelijama, stabilizuje balans vode i štiti crevne ćelije od dehidratacije!

Podrška stabilnosti i funkciji creva

 • Zdrava crevna sluzokoža
 • Optimalni unos hranljivih materija
 • Podržava efekte kokcidiostatika
 • Suvlja prostirka

Pozitivan uticaj na trup

 • Povećanje grudnog mesa i manji sadržaj trbušnih masti
 • Smanjeni klanični gubici

Manji zahtevi za energijom za održavanje metabolizma ćelija

 • Više energije se može koristiti za dodatnu proizvodnju

Preporuka za doziranje:

Funkcija metilacije:

100 – 250 g Hepatron 95% / t gotove smeše

Osmotska funkcija:

>1 000 g Hepatron 95% / t gotove smeše

Phyzyme ®

Fitaza enzimski sistem za hranu za živinu i svinje

Fitaza enzim napravljen specijalno radi povećanja dostupnosti fosfora iz biljnih izvora.

Phyzyme XP se koristi da bi oslobodio fosfor iz fitata, omogućivši smanjenje nivoa fosfora koji se dodaju hranivu, ne promenivši pritom produktivnost životinje.

Ekonomska korist

 • Prilika za smanjenje troškova pravljenja hrane, pošto se nivo dodatnog fosfora smanjuje, bez gubitka u produktivnosti životinja
 • Smanjenje izlučivanja fosfora preko 30%, uz očuvanje životne sredine

Komplementarne usluge

Phyzyme XP se isporučuje uz veliku podršku u vidu usluga radi zadovoljenja klijenata i njegovog većeg profita..

Apsolutno pouzdan

 • Istražen i razvijen od strane univerziteta i istraživackih instituta širom sveta
 • Potpuno testiran u tržišnim uslovima
 • Podržan od strane brojnih istraživanja

Primena

Fitaza enzim za životinjsku hranu je napravljen specifično radi poboljšanja dostupnosti fosfora iz biljnih izvora.

Doziranje

Granularni Hrana za nosilje: 0.06kg po toni (0.006%) gotove hrane uključuje se direktno ili preko premiksa
Phyzyme XP 5000G Hrana za brojlere, svinje i curke: 0.1kg po toni (0.01%) gotove hrane, uključuje se direktno ili preko premiksa
Tečni Phyzyme XP 5000L Hrana za nosilje: 0.06kg po toni (0.006%) gotove hrane. Aplikovati posle peletiranja
Hrana za brojlere, svinje i curke: 0.1kg po toni (0.01%) gotove hrane. Aplikovati nakoj peletiranja

Preporuke za korišcenje

Radi smanjenja troškova spravljanja hrane uz minimum održavanja produktivnosti životinja:

Fosfor* – omogucava smanjenje ukupnog nivo fosfora u hrani od 0.138% kod brojlera i 0.115% kod ćuraka, svinja i nosilja

Kalcijum – omogućava smanjenje nivoa klacijuma u hrani od 0.12%

*bazirano na dikalcijum-fosfatu

Komplementarne usluge

Stručna rešenja Obezbeđivanje stručnog saveta o izboru najboljeg sistema za tečno doziranje, u odnosu na proces mešanja hrane i specifikacije klijenata.
Enzim u hrani – laboratorijska analiza Određuje nivo Phyzyme XP dodatog hrani. Ovo pomaže kod obezbeđenja optimalnog nivoa Phyzyme XP koji se primenjuje u hrani radi maksimalnih ekonomskih rezultata.
TechnoMos ®

TechnoMos® je prebiotik i imunostimulans baziran na oligomananima i β-glukanu extrahovanim direktno iz ćelijskog zida pivskog kvasca (Saccharomyces cerevisiae).

TechnoMos® sadrži visok sadržaj veoma efikasnih

 • β-Glukana i
 • Mannanoligosaccharid-a.

Koji je način delovanja TechnoMos®?

β-(1,3) Glukana
… su poznati kao imunomodulatori sa stimulišućim efektom na nespecifični imuni sistem. β-Glucane podržava odbranu organizma aktivirajući makrofage što provocira povećanje proizvodnje imunoglobulina. Naročito za tek rođene i mlađe životinje su ovi efekti životno značajni. Međutim, i sve druge životinje imaju koristi od ovih efekata tokom stresnih perioda (npr. infekcije, preomene hrane, premeštaji, vakcinacije).

Mananoligosaharidi (MOS)
… su ne svarljivi karbohidrati koji imaju pozitivan regulatorni efekat na crevnu mikrofloru. U digestivnom traktu MOS dolazi u kontakt sa specifičnom crevnom mikroflorom – kako onom poželjnom tako i onom patogenom, kao što su E. coli, salmonella, clostridia. Obično ovi patogeni organizmi se vezuju za crevni zid i ometaju zdravstveno stanje životinja kolonizujući crevni sadržaj.
Zbog specifičnog afiniteta, MOS je sposoban da se vezuje za receptore patogena. NA ovaj način se izbegava vezivanje patogena na crevni zid.. Ovaj kompleks (patogen-MOS) koji nastaje, izbacuje se preko izmeta. Borbom sa patogenima, poželjna crevna flora (Bifidobacteria, Lactobacillus species) se podržava. Normalna crevna flora je preduslov ta maksimalno iskorišćavanje hranljivih materija.
Sinergetska aktivnost Oligomannana i β-(1-3 ) Glukana daje rezultate kao što je prikazano:

 

  Doziranje na tonu gotove hrane:

prasad
tovne svinje i krmače
telad
nosilje
ćurke i brojleri
zečevi

1,0-2,0 kg
0,5-1,0 kg
1,0-2,0 kg
0,5-1,0 kg
0,5-1,0 kg
1,0-2,0 kg

Dijetetski dodaci

BioVit E/Se Liquid ®

Sinergizam za zaštitu od oksidativnog stresa

 • Prevencija neravnoteže i nedostataka

 • Zaštita oštećenja ćelijske membrane od peroksida

 • Smanjenje oksidativnog stresa

Način delovanja:

Vitamin E i selen deluju sinergički na sprečavanju oštećenja ćelijskih membrana od peroksida:

 • Vitamin E, kao antioksidativna supstanca, sprečava stvaranje peroksida
 • Selen je neophodan za aktivnost enzima glutation peroksidaze (GSH-Px) koji redukuje otrovne perokside u bezopasne supstance

Primena:

Primena BioVit E/Selen liquid® se preporučuje:

 • u slučaju niskog prirodnog sadržaja u osnovnom obroku,
 • u slučaju povećanih potreba (visoka produktivnost, stres)
 • za mlade životinje kao podrška razvoju imunog sistema,
 • kod prašenja (zbog koristi majci i podmlatku),
 • u slučaju očiglednih znakova nedostataka.

Aditivi:

Vitamin E ( α-Tokoferolacetat )

Selen ( Natrijum selenit)

Doziranje:

0.5 – 1.0 litar na 1000 litara vode za piće

Osnovni sadržaj selena u obroku mora biti uzet u obzir. Maksimalan sadržaj selena od 0.5 ppm u kompletnom obroku ne sme biti premašen.

BioSol ®

Probiotik koji se koristi kod pilića, pačića i ćurića

Probiotik za upotrebu u inkubatoru i prvih dana na farmi

Primena:

Kombinacija Enterococcus faecium-a i Betafina ujedinjuje različite efekte za uspostavljanje zdrave crevne flore kod jednodnevnih pilića ali i kod starijih jedinki
Enterococcus faecium:
Naseljava sterilna creva željenim mikroorganizmima od samog početka i spečava pojavu negativnih mikroba.
Betain:
Održava osmotski balans mukoznih ćelija creva i smanjuje pojavu transportnog stresa kod jednodnevnih pilića i stresa nastalog useljenjem u objekat.

Efekat dejstva:

 • manje crevnih oboljenja
 • manja smrtnost
 • manji troškovi za veterinarsko lečenje

Dodaci:

 • Enterococcus faecium (DSM 10663 / NCIMB 10415)
 • EU reg. broj E 1707
 • Betafin®

Doziranje:

 • Primena kroz pijaću vodu: 600 g / na 1000 l pijaće vode
 • Inkubator: 100 g / dnevno / na 10 000 pilića

Period primene:

U inkubatoru, prskanjem po jajima i jednodnevnim pilićima zajedno sa vakcinom kao i tokom prva 3 dana od useljenja na farmu u vodu za piće

Flushing ®

Dopunska smeša za bolju iskoristivost kalcijuma kod živine – vodeni rastvor

 • Sprečava pojavu problema nogu i prstiju kod brzo-rastućih ptica
 • Smanjuje morbiditet i mortalitet koji je u vezi sa problemima nogu i prstiju
 • Obezbeđuje visoke proizvodne rezultate

Primena:

 • Za stimulisanje koštane mineralizacije i mišićnog metabolizma
 • Za poboljšanje kvaliteta ljuske jajeta kod roditeljskog jata
 • Posle vakcinacije i lečenja
 • Za poboljšanje resorpcije hranljivih materija
 • Kao podrška metabolizmu jetre
 • Za povećanje iskoristivosti kalcijuma

Specijalne prednosti:

 • Flushing sadrži visoko dostupni kalcijum za stimulaciju koštane mineralizacije i tako pojačava otpornost nogu
 • Flushing vodi ka povećanju vitalnosti i poboljšanju proizvodnih rezultata, dok Betain poboljšava iskoristivost hranljivih materija
 • Zdravije životinje vode ka smanjenju morbiditeta i mortaliteta
 • Korišćenjem Flushing-a smanjuju se troškovi za veterinara
 • Flushing sadrži samo prirodne sastojke bez ikakvih sintetskih komponenata

Doziranje:

   • Primena kroz pijaću vodu

  1 – 1.5 kg / 1000 l pijaće vode

   • Vreme primene:

  5 – 10 dana , uopšteno za stimulaciju jačne i vitalnosti ptica U toku i nakon lečenja

 

LiverPro ®

POZITIVNO UTIČE NA ZDRAVLJE JETRE U JATIMA VISOKO PRODUKTIVNIH KOKA NOSILJA I UZGOJNIH JATA

Način dejstva

Sindrom masne jetre je čest problem u jatima komercijalnih koka nosilja i uzgojnim jatima i prouzrokuje pad nosivosti, premor nosilja u kavezima i porast uginuća. Uglavnom visoko produktivne nosilje u periodu pronošenja su izložene riziku razvijanja ovog sindroma, ali takođe veoma visoke temperature dovode do pojave sindroma masne jetre.

Problem se javlja s iznenadnim porastom potrebe za kalcijumom kada ptice počinju da nose. Da bi ispunile svoje potrebe, nosilje unose velike količine hrane, više nego što je potrebno da bi zadovoljile potrebe energije. Zahvaljujući suvišnom unosu energije u obroku, preces lipogeneze u jetri prelazi kapacitete transporta za evakuaciju masti iz jetre lipoproteinima. Na taj način se povećava nagomilana mast u jetri utičući negativno na funkcije jetre i zdravlje.

LiverPro je namenjen podršci zdravlja jetre komercijalnih nosilja u ovako važnim situacijama: visok nivo betaina i inozitola pospešuje uklanjanje masti, dok je za L-karnitin dokazana efikasnost u smanjenju plazminih masnoća i triglicerida u jetri. Vitamin B12 pospešuje efekat betaina što je veoma važno u proizvodnji važnih amino kiselina kao što su metionin za koga se zna da igra važnu ulogu u evakuaciji masti iz jetre.

Aditivi

Doziranje

Za upotrebu kroz vodu za piće. Posebno se preporučuje za visoko produktivne nosilje u periodu pronošenja.

500 – 1000 ml / 1000 l vode za piće. Ponavljanje po potrebi.

Veličina pakovanja

Boca 1litar, kanister 5 i 30 litara.

Stabilnost kod skladištenja

Čuvati na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od direktnog uticaja sunčevih zraka, zatvoriti pakovanje nakon upotrebe.

Rok trajanja

12 meseci od datuma proizvodnje, obezbediti čuvanje u neotvorenom originalnom pakovanju.

LiquiVit ® 20

Tečni koncentrovani multivitamin

Primena :

Ako životinje imaju problem sa stresom, bolešcu, posle vakcinacije ili lečenja i tokom promene u ishrani, koristiti LiquiVit, jer se preporučuje za očuvanje visoke produktivnosti.

Sastav:

 • Vitamin A
 • Vitamin D3
 • Vitamin E
 • Vitamin K3
 • Vitamin B1
 • Vitamin B2
 • Vitamin B6
 • Vitamin B12
 • Folna kiselina
 • Nikotinamid
 • Kalcium-Pantotenat
 • Vitamin C
 • Natrium hidro karbonat
 • Antioksidanti, emulgatori, voda

Kada se koristi LiquiVit :

Upotreba LiquiVit 20 se preporučuje za održavanje visoke produktivnosti. Pored toga treba ga dati kao esencijalni vitaminski dodatak, kroz pijaću vodu, u vreme stresa ili bolesti, posle vakcinacija ili lečenja, kao i kod promena u recepturi obroka.

Upotreba:

 • 1.000 jednodnevnih pilića – 100 ml
 • 1.000 pilica – 150 ml
 • 1.000 nosilja – 250 ml
 • 1.000 brojlera – 250 ml
 • 1.000 curaka – 250 ml
 • 10 prasadi – 20 ml
 • 1 tovna svinja – 10 ml
 • 1 tele – 10 ml
 • ili 1L na 1.000 litara pijaće vode
LiquiVit ® Strong SL

Tečni multivitaminski koncentrat

 • Prevencija nedostatku vitamina

 • Održava visoku produktivnost naročito kod mladih životinja

Primena:

LiquiVit ® Strong se preporučuje za održavanje visoke produktivnosti.

Rastvara se u pijaćoj vodi kao dopuna za esencijalne vitamine u periodu stresa ili bolesti, posle vakcinacije ili lečenja i kod promena u recepturi.

Prevencija problema sa kožom, generalne slabosti, slabljenja imunog odgovora i depresije rasta.

Sastav:

Vitamin A

Vitamin D3

Vitamin E

Doziranje:

Rastvoriti LiquiVit ® Strong u pijaćoj vodi.

Živina, svinje i zečevi:

dva puta mesečno po 3 dana

1 ml/litar pijaće vode

Goveda, mlečne krave i telad:

dva puta mesečno po 3 dana

2-4 ml/dnevno razblaženo u 25 do 50 litara pijaće vode

Jagnjad i jarad:

dva puta mesečno po 3 dana

1 ml/ dnevno u 3 litra pijaće vode

Ovce i ovnovi:

dva puta mesečno po 3 dana

2-3 ml/dnevno u 5 litara pijaće vode

LiquiVit ® Strong

Namenjen da vaše životinje dovede do visokih performansi.

 • Povećava plodnost
 • Podrška imunom sistemu
 • Podrška tokom perioda povećanih zahteva

Način delovanja

LiquiVit® Strong sadrži esencijalne vitamine A, D3, i E u visoko kvalitetnoj emulgovanoj formi. Vitamin A štiti i regenriše kožu, podstiče plodnost poboljšanjem ovulacije i aktivira polne hormone. Vitamin D3 pomaže u regulisanju metabolizma kalcijuma i fosfora, što dovodi do pozitivnih efekata kao što su optimizovana struktura kostiju. Vitamin E ima antioksidativno dejstvo i pomaže da se izbegne mišićna degeneracija. Osim toga poznato je da vitamini sadržani u LiquiVit® Strongu povećavaju otpornost od zaraznih bolesti, i na taj način podržavaju imuni sistem.

Preporučuje se za održavanje visokih proizvodnih rezultata životinja.

Doziranje

 • 65ml na 1000l vode za piće
LiquiPhos ® Strong

Tečni fosfor i rastvor mikroelemenata za sve vrste životnja

Primena :

LiquiPhos®Strong je tečni makroelement i rastvor fosfora koji se koristi da prevenira probleme nastale manjkom kalcijuma i fosfora i pomaže da se izbegne negativni metabolički balans.

Sastav:

 • Fosfor
 • Kalcium
 • Magnesium
 • Gvožde
 • Bakar
 • Mangan
 • Cink

Kada koristiti LiquiPhos®Strong:

Koristi se na rodjenju, odlučivanju, za vreme rasta i perioda intenzivnog prirasta.

Pomaže da se izbegne negativni metabolički balans koji se iskazuje kao manjak mineralnih sastojaka.

Preporuke za korišcenje:

 • Živina i zečevi:
  5 dana mesečno
  1 ml na litar pijaće vode
 • Goveda i mlečne krave: 
  5 dana mesečno
  25 do 50 ml/dan, rastvoreno u 25 do 50 litara pijaće vode (0.5 do 1 ml na litar)
 • Ovce i ovnovi: 
  5 do 10 dana,
  2.5 ml/dan, rastvoreno u 1 litara pijaće vode
 • Jagnjad i jarad: 
  5 dana,
  2.5 ml/dan, rastvoreno u 1 litar pijaće vode
Rescue Kit ® / SL

Dopunska smeša za stabilizaciju crevne flore kod živine – vodotopiv

 • Rescue Kit® se koristi odmah nakon vakcinacije / lečenja da ponovo naseli creva korisnom florom
 • Ubrzava regeneraciju creva
 • Uopšteno korišcenje: Održava funkciju creva tokom rizičnih perioda od pojave tečnog izmeta i malapsorpcije
 • Održava proizvodne rezultate kada se malapsorpcija tretira
 • Smanjuje količinu lekova
 • Smanjuje morbiditet i mortalitet

Način delovanja:

   • Probiotske komponente stabilizuju crevnu floru i preveniraju pojavu proliva

  – Supresija štetnih bakterija

  • – Podrška poželjnim bakterijama, npr. lactobacillusu
   • Povećanje otpornosti crevne sluznice, što dovodi do bržeg oporavka posle disbakterioza ili malapsorpcija

  – Održavanje osmotskog balansa mukoznih ćelija – bolje zadržavanje vode, bolja resorpcija hranljivih materija, bez dehidratacije; redukcija tečnog izmeta

  – Povećanje imunog odgovora zahvaljujući visoko dostupnom cinku koji pomaže regeneraciju mukoznih ćelija

Doziranje:

Vodeni rastvor: 1 kg/ 1000 litara vode

Vreme primene: nakon vakcinacije i lečenja 5 – 10 dana

Ne koristiti zajedno sa antibioticima (lečenje preko hrane). U tom slucaju koristiti BioZink vodeni rastvor. Niple za vodu moraju biti temeljno ocišćene pre i svaka tri dana tokom upotrebe.

Specijalne prednosti:

   • Rescue Kit® sadrži neophodne sastojke koji pomažu brži oporavak nakon lečenja / vakcinacije
   • Rescue Kit® prevenira reinfekcije i nespecifične enterite – smanjuje broj veterinarskih tretmana

  – održava proizvodne rezultate kada postoji rizik od malapsorpcije

  • – povećava proizvodne rezultate tokom celog završnog perioda
 • Rescue Kit® pojačava imunitet tokom perioda malapsorpcije npr. kod pojave prvog tečnog izmeta
 • Rescue Kit® pojačava imunitet tokom perioda malapsorpcije npr. kod pojave prvog tečnog izmeta
 • Rescue Kit® sadrži samo prirodne sastojke bez ikakvih sintetičkih komponenata
Stress Pack ® / SL

Dopunska smeša za smanjenje stresa kod ćuraka – vodeni rastvor

 • Održavanje proizvodnih rezultata tokom perioda stresa
 • Smanjenje morbiditeta i mortaliteta

Način delovanja:

   • Stress Pack sprečava stres sindrom zahvaljujući specijalnim stres-redukujućim sastojcima
   • Stress Pack pojačava odbrambene mehanizme u organizmu
   • Poboljšava sposobnost vezivanja vode
   • Stress Pack se preporučuje kod

  – Suboptimalne klime – toplotni stres

  • – Preseljenja, pražnjenja objekata
  • – Transporta
  • – Vakcinacije
  – Promene ishrane

Primena:

Kroz pijaću vodu
1 – 1.5 kg / 1 000 l pijace vode
Vreme primene
5 – 10 dana

Specijalne prednosti:

 • Stress Pack je formulisan da pomogne pticama da se izbore sa stresom i da pojača odbrambene sposobnosti organizma
 • Nestresirane životinje- znači manje bolesti i uginuća
 • Održavanje proizvodnih rezultata – prirasta, FCR
 • Smanjenje veterinarskih troškova
 • Ušteda troškova u proizvodnji životinja
 • Stress Pack sadrži samo prirodne sastojke bez ikakvih sintetskih komponenata
VerSal Liquid ®

Mešavina organskih kiselina za poboljšanje higijene vode za svinje i živinu.

 • Poboljšava higijenu vode

 • Smanjuje formiranje biofilma u sistemu za napajanje

 • Smanjuje rast nepoželjne mikroflore

 • Smanjuje bekterijsko razlaganje hranljivih materija

 • Poboljšava svarljivost proteina

   Način delovanja:

Kiseline koje se nalaze u Versal Liquidu imaju dva načina delovanja:

Jedan deo kiseline disocira lako. Tako se pH vrednost u hrani, vodi i crevnom traktu brzo smanjuje. Zbog ovako kisele sredine razvoj štetnih bakterija je otežan.

Drugi nedisosovan deo organskih kiselina difuzijom ulazi u ćelije gram negativnih bakterija. Kiselina disocira unutar ćelije čime je reprodukcija bakterija inhibirana. Poželjna mikroflora, kao što su laktobacili, nije ugrožena aplikacijom Versal Liquid-a.

Mlade životinje obično ne proizvode adekvatne količine kiselina koje bi zaustavile prodor nepoželjne mikroflore iz nižih partija creva u želudac. Versal Liquid poboljšava acidifikaciju, stabilizuje eubiozu u crevnom traktu i ima efekte na uzgojne performanse.

Niske vrednosti pH su neophodne za aktivaciju želudačne proteaze – pepsina. Tako niska pH vrednost povećava svarljivost proteina.

Aditivi:

Mravlja kiselina ( E 236 )

Propionska kiselina ( E 280 )

Mlečna kiselina ( E 270 )

Limunska kiselina ( E 330 )

Sirćetna kiselina ( E 260 )

Doziranje u pijaćoj vodi:

0.5 – 2.0 kg/1000 kg ( za ciljnu pH od 4.5 )

Doziranje zavisi od kvaliteta vode.

Kontaktirajte nas ovde: